معمای زمان حمله
آکاایران: مجموعه: معما و تست هوش

معمای زمان حمله

معمای زمان حمله معمای مرد راستگو

آکاایران: معمای زمان حمله

یک فرمانده ی نظامی به سربازان خود می گوید در یکی از روزهای هفته ی آینده، راس ساعت 13 حمله ای نظامی به دشمن خواهیم داشت. ولی تا قبل از روز حمله، زمان آن را اعلام نخواهم کرد.
یکی از سربازان خوش فکر روز حمله را می فهمد!
چطور چنین چیزی ممکن است؟
راهنمایی: از استقرای ریاضی استفاده کنید.

↓↓↓↓ 

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

 

جواب معما :

اگر فرض سوال عدم اطلاع سربازان از زمان حمله باشد، چون تمام روزهای هفته ی آتی قابل پیشبینی برای حمله هستند پس حمله ای در کار نیست!

معمای زمان حمله

تست هوش تصویری.

منبع : beytoote.com

تبلیغات