کاریکاتور تلخی از کشتار دردناک پرندگان فریدون کنار

کاریکاتور تلخی از کشتار دردناک پرندگان فریدون کنار

کاریکاتور تلخی از کشتار دردناک پرندگان فریدون کنارکاریکاتور

آکاایران: کاریکاتور تلخی از کشتار دردناک پرندگان فریدون کنار

آکاایران: کشتار ادامه دار در فریدون کنار

کشتار پرندگان

کشتار ادامه دار پرندگان مهاجر در فریدون کنار، دستمایه کاریکاتور تلخی از نازنین جمشیدی شده است.

کاریکاتور تلخی از کشتار دردناک پرندگان فریدون کنار

پرندگانکشتار

.

منبع : mihantaz.com

گردآوری توسط بخش کاریکاتور و تصاویر طنز سایت آکاایران
تبلیغات