آکاایران: زیبایی این سنگ ۱۵ متری در خلیج Húnaflói واقع در ایسلند شمالی غیرقابل انکار است. سنگی که عجیب به دایناسور شباهت دارد و اینکه آن را Hvítserkur می خوانند.

جزیره دایناسور

جزیره دایناسور -آکاجزیره دایناسور

آکاایران: جزیره دایناسور


جزیره دایناسور

دیدنی و سرگرم کننده


جزیره دایناسور

سنگ به شکل دایناسور


جزیره دایناسور

جزیره عجیب


جزیره دایناسور

جزیره سنگی


جزیره دایناسور

جالب


جزیره دایناسور

جزیره دایناسور

جزیره دایناسور

جزیره دایناسور