مارکوپولو درگذشت +عکس
جام جم آنلاین:  مارکو 15 ساله بود که پدرش نیکولو و عمویش ماتئو 2 تاجر اهل ونیز از یک سفر طولانی به سرحدات چین به ونیز بازگشتند.

,مارکوپولو درگذشت +عکس مارکوپولو,ونیز,خواندنی ها و دیدنی ها

مارکوپولو درگذشتاین 2 تاجر روسیه جنوبی و آسیای میانه را که از چند دهه قبل به دلیل فتوحات چنگیزخان جزو امپراتوری مغول محسوب می شد، درنوردیده و خود را به چین رساندند که قوبیلای قا آن امپراتور مغول بر آن فرمانروایی می کرد.

,مارکوپولو درگذشت +عکس مارکوپولو,ونیز,خواندنی ها و دیدنی ها

عکس مارکوپولوقوبیلای قا آن به نیکولو و ماتئو ماموریت داد که چند راهب مسیحی را با خود به چین بیاورند.

برادران پولو اندک زمانی پس از بازگشت به وطن بار دیگر زادگاهشان را با یک پیام از سوی پاپ به مقصد چین ترک کردند.

,مارکوپولو درگذشت +عکس مارکوپولو,ونیز,خواندنی ها و دیدنی ها

ونیزاین بار مارکو نوجوان نیز همراه آنها بود.راهبان مسیحی به دلیل ترس از مسافرت دریایی از همراهی با برادران پولو خودداری کردند.

,مارکوپولو درگذشت +عکس مارکوپولو,ونیز,خواندنی ها و دیدنی ها


هنگام رسیدن به چین ، قوبیلای قاآن از آنها استقبال شایانی کرد و مارکوپولو جوان به یکی از نزدیکان امپراتور تبدیل شد و حتی حکومت یک شهر به عهده او گذاشته شد.

,مارکوپولو درگذشت +عکس مارکوپولو,ونیز,خواندنی ها و دیدنی ها


سرانجام پس از یک غیبت 24 ساله مارکوپولو با انبوه هدایای امپراتور قوبیلای قاآن چین را ترک کرد و به زادگاهش ونیز بازگشت.

,مارکوپولو درگذشت +عکس مارکوپولو,ونیز,خواندنی ها و دیدنی ها


در روز 7 سپتامبر سال 1298 میلادی مارکوپولو در یک جنگ دریایی با جمهوری جنوا که رقیب جمهوری ونیز محسوب می شد به همراه 7000 نفر دیگر اسیر می شود. او سال های طولانی در زندان مالپاگا در جنوا محبوس بود.

,مارکوپولو درگذشت +عکس مارکوپولو,ونیز,خواندنی ها و دیدنی ها


در دوران زندان مارکوپولو روایات سفرش به دربار قوبیلای قا آن را به روستیچلو دو پیزا هم سلولی اش دیکته می کند.

روستیچلو که از هنر نویسندگی برخوردار بود روایات مارکوپولو را به قلمی شیوا می نویسد سپس این دست نوشته ها در اروپای قرون وسطی آن زمان به زبان های مختلف ترجمه شده و توسط کاتبان دیگری تکثیر می شود.

,مارکوپولو درگذشت +عکس مارکوپولو,ونیز,خواندنی ها و دیدنی ها


داستان های سفرهای مارکوپولو علی رغم سپری شدن قرن ها هنوز برای خوانندگان جالب و جذاب است.با این حال ، امروز برخی از کارشناسان معاصر تردید دارند که مارکوپولو هرگز به چین رفته باشد!
گردآوری توسط بخش خواندنی ها و دیدنی ها سایت آکاایران
تبلیغات