زیبایی خیره کننده یک آزمایشگاه +عکس
خبرانلاین: این آزمایشگاه در آوریل 1983 تکمیل شد و منهای مباحث علمی که با هدف شناخت و مطالعه نوترینوهای خورشیدی و ابرنواخترهای کهکشان راه شیری صورت گرفته، زیبایی های ظاهری متشکل از استوانه آهنی ضد زنگ با ارتفاع 41 متر و قطر 40 متر با 50 هزار تن آب بسیار خالص و تیوب های تکثیر کننده نور که زیبایی ساز هستند، جلوه خیره کننده ای به این آزمایشگاه داده است.

با هم گوشه ای از این زیبایی آزمایشگاهی را می بینیم.

,زیبایی خیره کننده یک آزمایشگاه +عکس سوپر کامیوکانده,آزمایشگاه,خواندنی ها و دیدنی ها

زیبایی خیره کننده یک آزمایشگاه,زیبایی خیره کننده یک آزمایشگاه +عکس سوپر کامیوکانده,آزمایشگاه,خواندنی ها و دیدنی ها

عکس سوپر کامیوکانده,زیبایی خیره کننده یک آزمایشگاه +عکس سوپر کامیوکانده,آزمایشگاه,خواندنی ها و دیدنی ها

آزمایشگاه,زیبایی خیره کننده یک آزمایشگاه +عکس سوپر کامیوکانده,آزمایشگاه,خواندنی ها و دیدنی ها


,زیبایی خیره کننده یک آزمایشگاه +عکس سوپر کامیوکانده,آزمایشگاه,خواندنی ها و دیدنی ها


,زیبایی خیره کننده یک آزمایشگاه +عکس سوپر کامیوکانده,آزمایشگاه,خواندنی ها و دیدنی ها


,زیبایی خیره کننده یک آزمایشگاه +عکس سوپر کامیوکانده,آزمایشگاه,خواندنی ها و دیدنی ها


زیبایی خیره کننده یک آزمایشگاه +عکس


,زیبایی خیره کننده یک آزمایشگاه +عکس سوپر کامیوکانده,آزمایشگاه,خواندنی ها و دیدنی ها


,زیبایی خیره کننده یک آزمایشگاه +عکس سوپر کامیوکانده,آزمایشگاه,خواندنی ها و دیدنی ها


,زیبایی خیره کننده یک آزمایشگاه +عکس سوپر کامیوکانده,آزمایشگاه,خواندنی ها و دیدنی ها


,زیبایی خیره کننده یک آزمایشگاه +عکس سوپر کامیوکانده,آزمایشگاه,خواندنی ها و دیدنی ها

گردآوری توسط بخش خواندنی ها و دیدنی ها سایت آکاایران
تبلیغات