پدیده آب‌های نورانی بر صخره‌ها +عکس
خبرگزاری فارس: یکی از پدیده‌های زیبا و نادر طبیعت پدیده «فایرفال» یا آب‌های نورانی بر صخره‌هاست که تنها در پارک ملی «یوسمایت» در ایالت کالیفرنیا رخ می‌دهد و در نتیجه آن آبی که از صخره‌های بالای کوه‌های این منطقه فرو می‌ریزد، نورانی و درخشان است.

 این نور در واقع خطای دید است و زمانی رخ می‌دهد که آسمان کاملا صاف و بدون ابر باشد، به گونه‌ای که انعکاس نور آفتاب در روز یا ماه در شب روی آب موجب درخشان و رنگارنگ جلوه کردن آن می‌شود.

,پدیده آب‌های نورانی بر صخره‌ها +عکس آب های نورانی,فایر فال,یوسمایت,خواندنی ها و دیدنی ها

پدیده آب‌های نورانی بر صخره‌ها,پدیده آب‌های نورانی بر صخره‌ها +عکس آب های نورانی,فایر فال,یوسمایت,خواندنی ها و دیدنی ها

عکس آب های نورانی,پدیده آب‌های نورانی بر صخره‌ها +عکس آب های نورانی,فایر فال,یوسمایت,خواندنی ها و دیدنی ها

فایر فال,پدیده آب‌های نورانی بر صخره‌ها +عکس آب های نورانی,فایر فال,یوسمایت,خواندنی ها و دیدنی ها

یوسمایت,پدیده آب‌های نورانی بر صخره‌ها +عکس آب های نورانی,فایر فال,یوسمایت,خواندنی ها و دیدنی ها


,پدیده آب‌های نورانی بر صخره‌ها +عکس آب های نورانی,فایر فال,یوسمایت,خواندنی ها و دیدنی ها

گردآوری توسط بخش خواندنی ها و دیدنی ها سایت آکاایران
تبلیغات