رستورانی شبیه زندان با سلول انفرادی در چین + تصاویر -

آکاایران: یک رستوران در شهر تیانجین چین توانسته با طراحی فضای رستوران به شکل زندان، مشتریان زیادی را جلب خود کند. نکته جالب توجه این رستوران این است که بیشتر مشتریان در خواست دارند غذای خود را در سیاه چاله ها و سلول های انفرادی این رستوران میل کنند.

رستورانی شبیه زندان با سلول انفرادی در چین + تصاویر -

تصاویر - -آکارستورانی شبیه زندان با سلول انفرادی در چین

آکاایران: رستورانی شبیه زندان با سلول انفرادی در چین + تصاویر

رستورانی شبیه زندان با سلول انفرادی در چین + تصاویر -

رستورانی شبیه زندان با سلول انفرادی در چین

رستورانی شبیه زندان با سلول انفرادی در چین + تصاویر -

تصاویر - -آکا

رستورانی شبیه زندان با سلول انفرادی در چین + تصاویر -
رستورانی شبیه زندان با سلول انفرادی در چین + تصاویر -
رستورانی شبیه زندان با سلول انفرادی در چین + تصاویر -
.

منبع :

گردآوری توسط بخش خواندنی ها و دیدنی ها سایت آکاایران
تبلیغات