هنرمندی که با موهای خود مجسمه می سازد!

 هنرمندی که با موهای خود مجسمه می سازد!

هنرمندی که با موهای خود مجسمه می سازد! -آکامو

آکاایران: هنرمندی که با موهای خود مجسمه می سازد!

آکاایران: او اخیرا با انتشار مجموعه عکسی که در آن موهایش را به اشکال مختلف درآورده موجی در اینستاگرام به راه انداخته است.

لاتیتیا یک طراح مد است و خودش را معتاد هنر از ساحل عاج معرفی می‌کند. او اخیرا با انتشار مجموعه عکسی که در آن موهایش را به اشکال مختلف درآورده موجی در اینستاگرام به راه انداخته است. لاتیتیا مردم را نه تن‌ها با خلاقیت فراوانش شگفت زده می‌کند بلکه با این حقیقت که موهای ما می‌توانند به اشکال مختلفی دربیایند که بیان کننده ذهنیت ما هستند. تصاویر مجسمه‌های مویی این هنرمند با استعداد را مشاهده می‌کنید.

 
 هنرمندی که با موهای خود مجسمه می سازد!

هنرمندی که با موهای خود مجسمه می سازد!

 
 
 هنرمندی که با موهای خود مجسمه می سازد!

مجله سرگرمی مهرفان & http://mehrfun.com/

 
 
 هنرمندی که با موهای خود مجسمه می سازد!

عجیب و غریب

 
 
 هنرمندی که با موهای خود مجسمه می سازد!

مجسمه

 
 
 هنرمندی که با موهای خود مجسمه می سازد!
 
 
 هنرمندی که با موهای خود مجسمه می سازد!
 
 
 هنرمندی که با موهای خود مجسمه می سازد!
 
 
 هنرمندی که با موهای خود مجسمه می سازد!
 
 
 هنرمندی که با موهای خود مجسمه می سازد!
 
 
 هنرمندی که با موهای خود مجسمه می سازد!
 
 

 هنرمندی که با موهای خود مجسمه می سازد!

.

منبع :

تبلیغات