شعر کودکانه و زیبای من بهارم
شعر کودکانه و زیبای من بهارم

شعر کودکانه و زیبای من بهارم -آکاشعر کودکانه و زیبای من بهارم -آکا

آکاایران: شعر کودکانه و زیبای من بهارم

آکاایران:  

شعر کودکانه من بهارم

دوست دارم، دوست دارم
من بهارم، من بهارم

 من بهارم فصل باران
دوست دارم دانه ها را

سبز و خرم ، شاد و خندان
بازی پروانه ها را

دوست دارم آسمان را
آفتاب مهربان را

دوست دارم روی گل را
رنگ گل را بوی گل را

دوست دارم ماهیان را
توی چشمه، توی دریا

دوست دارم هر کجا را
باغ و بستان، کوه و صحرا

دوست دارم، دوست دارم
من بهارم، من بهارم


.

منبع :

تبلیغات