"خدایا شکر"

آکاایران: خدایا شکر :

 

روزى ، مردى خواب عجیبى دید ! دید که پیش فرشته هاست و به کارهاى آنها نگاه مى کند . هنگام ورود ، دسته بزرگى از فرشتگان را دید که سخت مشغول کارند و تند تند نامه هایى را که توسط پیک ها از زمین مى رسند ، باز مى کنند و داخل جعبه مى گذارند ."خدایا شکر" -آکامطلب خواندنی

آکاایران: "خدایا شکر"

خدایا شکر

مرد از فرشته ها پرسید : شما چه کار مى کنید ؟ فرشته در حالى که داشت نامه اى را باز مى کرد ، گفت : اینجا بخش دریافت است و ما دعاها و درخواست هاى مردم را، تحویل مى گیریم .

مرد کمى جلوتر رفت ، باز تعدادى از فرشتگان را دید که کاغذهایى را داخل پاکت مى گذارند و آنها را توسط پیک هایى به زمین مى فرستند .

مرد پرسید : شماها چه کار مى کنید ؟ یکى از فرشتگان با عجله گفت : اینجا بخش ارسال است ؛ ما الطاف و رحمت هاى خداوند را براى بندگان به زمین مى فرستیم .

مرد کمى جلوتر رفت و یک فرشته را دید که بیکار نشسته است !

مرد باتعجب پرسید: شما چرا بیکارید ؟! فرشته جواب داد : اینجا بخش تصدیق جواب است. مردمى که دعاهایشان مستجاب شده ، باید جواب بفرستند ، ولى فقط عده بسیار کمى جواب مى دهند .

مرد از فرشته پرسید : مردم چگونه مى توانند جواب بفرستند ؟ فرشته پاسخ داد : بسیار ساده ، فقط کافیست بگویند :

« خدایاشکر »

 

منبع : نون و آب
.

منبع :

قدر دانی از خدا

تبلیغات