برشی از یک کتاب (3)
آکاایران: مجموعه: داستانهای خواندنی (2)

برشی از یک کتاب

برشی از یک کتاب (3)داستان

آکاایران: برشی از یک کتاب (3)

 

در حسرتِ زندگیِ دیگران بودن


برای این است که از بیرون که نگاه می کنی،


زندگیِ دیگران یک کل است که وحدت دارد


اما زندگیِ خودمان، که از درون نگاهش می کنیم،


همه اش تکه تکه و پاره پاره به نظر می آید


و ما هنوز هم در پیِ سرابِ وحدت می دویم ...
آلبر کامو

.

منبع : beytoote.com

تبلیغات