19 دختری که زنده زنده به آتش کشیده شدند (18+ عکس)
19 دختری که زنده زنده به آتش کشیده شدند (18+ عکس)

عکس)19 دختری که زنده زنده به آتش کشیده شدند (18

آکاایران: 19 دختری که زنده زنده به آتش کشیده شدند (18+ عکس)

آکاایران: 19 دختری که توسط گروه های تروریستی زنده زنده سوزانده شدند ….

به گزارش نازوب: داعش 19 دختر بیگناه ایزدی را در شهر موصل درون قفسی آهنی انداخت و به آتش کشید. جرم آنها این بود که نمی خواستند بردۀ جنسی داعشی ها باشند.

تروریست های داعشی در آگوست 2014 به چندین روستا در بخش کردنشین عراق حمله کردند و دختران ایزدی را به عنوان بردۀ جنسی به اسارت گرفتند.

19 دختری که زنده زنده به آتش کشیده شدند (18+ عکس)

19 دختری که زنده زنده به آتش کشیده شدند (18

19 دختری که زنده زنده به آتش کشیده شدند (18+ عکس)

عکس)

نازوب، تظاهرات مردمی برای اقدام وحشتناک داعش علیه دختران و زنان بی گناه

19 دختری که زنده زنده به آتش کشیده شدند (18+ عکس)

19 دختری که زنده زنده به آتش کشیده شدند (18+ عکس)

19 دختری که زنده زنده به آتش کشیده شدند (18+ عکس)

19 دختری که زنده زنده به آتش کشیده شدند (18+ عکس)

 


.

منبع : nazweb.ir

گردآوری توسط بخش جالب انگیز سایت آکاایران
تبلیغات