کشف گونه جدید ماهی در عمیق ترین جای اقیانوس

کشف گونه جدید ماهی در عمیق ترین جای اقیانوس

کشف گونه جدید ماهی در عمیق ترین جای اقیانوسجدید

آکاایران: کشف گونه نوین ماهی در عمیق ترین جای اقیانوس

آکاایران: عکس / گونه نوین ماهی کشف شد

گونه نوین ماهی , به این ترتیب «ماریانا» در عمیق ترین مکانی که تا به حال موجود زنده ای در آن یافت شده زندگی می کند و به نحوی بدن شفافش توانسته با محیط و فشار بسیار زیاد آب در آن عمق خو بگیرد.

بدن این جاندار به واسطه یک ماده شیمیایی موجود در آن به نام N-oxideیا به عبارت دیگر TMAO توانسته این حد از فشار آب را طاقت بیاورد.

گونه نوین ماهی در عمیق ترین جای اقیانوس

کشف گونه جدید ماهی در عمیق ترین جای اقیانوس

بگیرد بدن

به گفته سر دیوید آتنبرگ، یکی از محققین مسئول در این اکتشاف،این حد از فشار نهایت جایی است که یک ماهی طاقت بودن در آن را خواهد داشت و در عمق بیشتر به هیچ وجه امکان وجود حیات این گونه نخواهد بود.

کشف ماهی نوین در اعماق اقیانوس

.

منبع : mihantaz.com

گردآوری توسط بخش جالب انگیز سایت آکاایران
تبلیغات