اعتماد به خر تا سر حد مرگ در لبه ی یک پرتگاه + عکس
اعتماد به خر تا سر حد مرگ در لبه ی یک پرتگاه + عکس

اعتماد به خر تا سر حد مرگ در لبه ی یک پرتگاه

آکاایران: اعتماد به خر تا سر حد مرگ در لبه ی یک پرتگاه + عکس

آکاایران: اعتماد به خر تا سر حد مرگ در لبه ی یک پرتگاه ترسناک

مرد چینی که در تصویر مشاهده می کنید در بین کوه هایی زندگی می کند که مجبور است برای تهیه آذوقه هر چند روز یکبار با خر خود به ته دره عظیمت کند.

اعتماد به خر تا سر حد مرگ در لبه ی یک پرتگاه + عکس

ترسناکمرد

 

اعتماد به خر تا سر حد مرگ در لبه ی یک پرتگاه + عکس

عکسزندگی

 

.

منبع : faranaz.com

گردآوری توسط بخش جالب انگیز سایت آکاایران
تبلیغات