قبیله ای که مردانش آرایش می کنند + عکس

آکاایران:  

قبیله ای که مردانش آرایش می کنند + عکس

قبیله ای عجیب در نیجریه وجود دارد که عقاید و رفتارهای عجیب و جالب براب خود دارند.

قبیله ها و بخش های دورافتاده یک کشور می توانند رسم و رسوم عجیبی برای خود دارا باشند و خیلی از سنت ها که برای کل جهان و حتی مردم خود آن کشور هم دور از ذهن باشد؛ درست همانند مردان این قبیله در نیجریه. در قبیله عجیب ودابه بجای زنان، مردان خود را آرایش می کنند و معتقدند زن ها باید طالب و دنبال مردان باشند و خواستگاری و پسندیدن نیز از سمت دختران صورت می گیرد.

قبیله ای که مردانش آرایش می کنند + عکس

قبیله ای که مردانش آرایش می کنند

آکاایران: قبیله ای که مردانش آرایش می کنند + عکس

باشگاه خبرنگاران

.

منبع : jazzaab.ir

گردآوری توسط بخش جالب انگیز سایت آکاایران
تبلیغات