زن ایرانی منتخب جذابترین مهماندار دنیا
آکاایران: زن ایرانی منتخب جذابترین مهماندار دنیا

زن ایرانی منتخب جذابترین مهماندار دنیا

زن ایرانی منتخب جذابترین مهماندار دنیا جالب

آکاایران: زن ایرانی منتخب جذابترین مهماندار دنیا

جالبترین ها ، آکا ایران : در این مسابقه بیش از نیم میلیون مهماندار هواپیما از ۴۹ کشور عکس های سلفی خود را به این وبسایت فرستادند تا شاید به عنوان جذاب ترین مهماندار انتخاب شوند.
تاکنون از نیم میلیون سلفی حدود ۶۰ سلفی انتخاب شده که باز هم تا نتیجه نهایی تعداد کمتر خواهد شد.

نکته جالب برای ما ایرانی ها این است که در این مسابقه یک مهماندار بانوی ایرانی از شرکت هواپیمایی قشم ایر نیز به مراحل پایانی راه یافته که در ادامه تصویر او را نیز مشاهده خواهید کرد.

در ادامه منتخبی از عکسهای جذاب ترین مهمانداران را از ایرلاین های مختلف دنیا تماشا می کنید:

زن ایرانی منتخب جذابترین مهماندار دنیا
زن ایرانی منتخب جذابترین مهماندار دنیا
 
زن ایرانی منتخب جذابترین مهماندار دنیا
زن ایرانی منتخب جذابترین مهماندار دنیا

.

منبع : permag.ir

گردآوری توسط بخش جالب انگیز سایت آکاایران
تبلیغات