ج ب ب

ج ب ب

 آنچه را که از خدا طلب کنی به آن میرسی اما تو نیز باید به عهد خود پایبند باشی

و خلاف وعده عمل نکنی اگر فکر و ذهنت را یکی کنی

و در امور به خدا توکل کنی به مرادت میرسی ی.

ک نفر که به تو نزدیکست غیبت تو را میکند تو به آن بی اعتنا شو و به کار خود

مشغول باش ، به زودی به خواسته ات میرسی انشا الله .

گردآوری توسط بخش فال چوب فال ابجد سایت آکاایران
تبلیغات