فال قهوه حرف ح

  حب 
 
 بیماری، شفا، بهبودی، به‌ زودی از بیماری و مسمومیت شفا پیدا خواهد کرد.

فال قهوه

فال قهوه آنلاین

حصار
 
 در بند قرار‌گرفتن، جای امن، چند صباحی احتیاط کنید.

فال قهوه

آموزش فال قهوه


حلقه
 
 خواستگاری، ازدواج خوشبخت‌شدن در دوران زندگی و زناشوئی.

فال قهوه

فال قهوهحلقه شکسته
 
 نا‌امیدی، شکست‌خوردن یا به‌هم‌خوردن نامزدی یا خاستگاری.

فال قهوهحوض
 
 علم و دانش، از علم و دانش زیاد بهره‌مند‌شدن علمش افزونی می‌یابد.
فال قهوه

گردآوری توسط بخش آموزش فال قهوه سایت آکاایران
تبلیغات