آیه 7 سوره یونس

نتیجه استخاره :   هرگز انجام نده  
توضیح:   عاقبت بدی دارد. از آن اجتناب کن.  
سوره:   یونس  
آیه:   7  
صفحه:   209 
 
 


سوره یونس مشتمل بر 109 آیه - سوره شماره 10
تبلیغات