ضرب المثل- معنی ضرب المثل
از ترس گدایی، یک عمر گدایی-ضرب المثل

از ترس گدایی، یک عمر گدایی-ضرب المثل

  آکاایران: ضرب المثل از ترس گدایی، یک عمر گدایی در مورد افرادی گفته می‌شود که ... با آکاایران همراه باشید.   کاربرد ضرب المثل: ضرب المثل از ترس گدایی، یک عمر
ضرب المثل از هفت خان رستم گذشته

ضرب المثل از هفت خان رستم گذشته

آکاایران: مجموعه: دنیای ضرب المثل آکاایران: ضرب المثل از هفت خان رستم گذشته داستان ضرب المثل از هفت خان رستم گذشته   ضرب المثل از هفت خان رستم گذش

        آش نخورده و دهن سوخته -

آش نخورده و دهن سوخته -

آکاایران: آش نخورده و دهن سوخته آکاایران: آش نخورده و دهن سوخته در زمان های دور ، مردی در بازارچه شهر حجره ای داشت و پارچه می فروخت . شاگرد او
ضرب المثل دشمن دانا به از نادان دوست

ضرب المثل دشمن دانا به از نادان دوست

آکاایران: مجموعه: دنیای ضرب المثل آکاایران: ضرب المثل دشمن دانا به از نادان دوست داستان ضرب المثل دشمن دانا به از نادان دوست   کاربرد ضرب المثل:
تبلیغات