.

آکاایران : تصویر خارج شدن روح ازبدن توسط دوربین حرارتی