عکس «مادر مهاجر» که در تاریخ جاودانه شد! + تصاویر - آکا
.

عکس «مادر مهاجر» که در تاریخ جاودانه شد! + تصاویر - آکا
یکی از مهمترین عکس هایعکس «مادر مهاجر» که در تاریخ جاودانه شد! + تصاویر - آکا
فلورانس و بچه هایش در عکس مشهور "مادر مهاجر"

عکس «مادر مهاجر» که در تاریخ جاودانه شد! + تصاویر - آکا

عکس رنگی شده فلورانس و بچه هایش

عکس «مادر مهاجر» که در تاریخ جاودانه شد! + تصاویر - آکا
فلورانس و بچه هایش در عکس مشهور "مادر مهاجر"

عکس «مادر مهاجر» که در تاریخ جاودانه شد! + تصاویر - آکا


عکس «مادر مهاجر» که در تاریخ جاودانه شد! + تصاویر - آکا
نمای باز از محل زندگی فلورانس و بچه هایش

عکس «مادر مهاجر» که در تاریخ جاودانه شد! + تصاویر - آکا
فلورانس در دوران پیری و در کنار بچه هایش. سال 1979

عکس «مادر مهاجر» که در تاریخ جاودانه شد! + تصاویر - آکا

عکس «مادر مهاجر» که در تاریخ جاودانه شد! + تصاویر - آکا
دوروتی لنگ عکاس "مادر مهاجر"

منبع:fararu.ir

گردآوری پرتال اکاایران
گردآوری توسط بخش هنر عکاسی و فیلمبرداری سایت آکاایران
  • فال
  • بازار
  • تست هوش آنلاین
تبلیغات