امیر جعفری در سریال های تلویزیونی ۱۳۸۹ (توطئه فامیلی) (رامبد جوان) پخش در نوروز ۹۰ ، ۱۳۸۹ (زیر هشت) (سیروس مقدم) پخش در تابستان 89 ، ۱۳۸۸ (چاردیواری) (سیروس مقدم) - پخش: نوروز ۱۳۸۹ و ... به زیبایی نقش آفرینی کرده است.

عکس های امیر جعفری دو - عکس بازیگران

عکس های امیر جعفری و ریما رامین فرعکس های امیر جعفری دو - عکس بازیگران

عکس های جدید امیر جعفری و همسرشعکس های امیر جعفری دو - عکس بازیگران

عکس های خانوادگی امیر جعفریعکس های امیر جعفری دو - عکس بازیگران

عکس های امیر جعفری با همسرشعکس های امیر جعفری دو - عکس بازیگران

عکس های امیر جعفری و همسرشعکس های امیر جعفری دو - عکس بازیگران

عکس های امیر جعفری و پسرشعکس های امیر جعفری دو - عکس بازیگران

عکس های عروسی امیر جعفریعکس های امیر جعفری دو - عکس بازیگران

عکس های جدید امیر جعفریعکس های امیر جعفری دو - عکس بازیگران

گالری عکس بازیگران مردعکس های امیر جعفری دو - عکس بازیگران

عکس های زن امیر جعفریعکس های امیر جعفری دو - عکس بازیگران

عکس های امیر جعفریعکس های امیر جعفری دو - عکس بازیگران

عکس های امیر جعفری

عکس:bo2aks

برگشت به بخش عکس های بازیگران مرد

تبلیغات