عکس های وفات حضرت فاطمه معصومه (س) -آکا
آکاایران: مجموعه: کارت پستال و تصاویر متحرک

اى دختر و خواهر ولایت

به گزارش آکاایران: بر ارض و سما ملیکه در قم

معصومه به کتیبه و به عصمت

در کوى تو زنده، جان مرده

قم تربت پاک پیکر توست

گر فاطمه دفن شد شبانه

کى گفته نهان زماست آن قبر

آن قبر که در مدینه شد گم

مریم به برت اگر نشیند

سازد به سلام سرو قد خم

وفات کریمه اهل بیت حضرت معصومه (س) تسلیت باد

عکس های وفات حضرت فاطمه معصومه (س) -آکا

عکس های وفات حضرت فاطمه معصومه (س) -آکاوفات حضرت فاطمه معصومه

آکاایران: عکس های وفات حضرت فاطمه معصومه (س)

عکس های وفات حضرت فاطمه معصومه (س) -آکا

جدیدترین عکس های وفات حضرت فاطمه معصومه

جدیدترین تصاویر وفات حضرت معصومه

عکس های وفات حضرت فاطمه معصومه (س) -آکا

جدیدترین تصاویر وفات حضرت فاطمه معصومه

عکس های وفات حضرت فاطمه معصومه (س) -آکا

کارت پستال وفات حضرت فاطمه معصومه

وفات حضرت معصومه

عکس های وفات حضرت فاطمه معصومه (س) -آکا

کارت تسلیت وفات حضرت فاطمه معصومه

عکس های وفات حضرت فاطمه معصومه (س) -آکا

عکس های وفات حضرت فاطمه معصومه

تصاویر وفات حضرت معصومه

عکس های وفات حضرت فاطمه معصومه (س) -آکا

تصاویر وفات حضرت فاطمه معصومه

عکس های وفات حضرت فاطمه معصومه (س) -آکا

کارت پستال وفات حضرت معصومه

عکس های وفات حضرت فاطمه معصومه

عکس های وفات حضرت فاطمه معصومه (س) -آکا

تصاویر وفات حضرت معصومه

عکس های وفات حضرت فاطمه معصومه (س) -آکا

وفات حضرت معصومه

جدیدترین عکس های وفات حضرت فاطمه معصومه

عکس های وفات حضرت فاطمه معصومه (س) -آکا

کارت پستال وفات حضرت معصومه

گردآوری: بخش سرگرمی بیتوته


.

منبع : beytoote.com

تبلیغات