اکسترمادورا اسپانیا - آکا

اکسترمادورا


کسترمادورا (Extremadura) یکی از ۱۷ بخش خودمختار اسپانیا است. پایتخت آن مِریدا است. این بخش از دو استان کاسرس و باداخس تشکیل شده است.


منبع:ویکی پدیا

اکسترمادورا اسپانیا گردآوری توسط بخش اسپانیا سایت آکاایران
zavaran

اخبار اکاایران

تبلیغات