روستایی تمام سفید در اسپانیا +عکس -آکا

مشرق: پوئبلوس بلانکوس، نام روستایی در نزدیکی آندلس اسپانیا است که نمای همه خانه‌های آن به رنگ سفید مزین شده است و چهره باشکوهی به روستا بخشیده است.

روستایی تمام سفید در اسپانیا +عکس اسپانیا,پوئبلوس بلانکوس


روستایی تمام سفید در اسپانیا +عکس اسپانیا,پوئبلوس بلانکوس


روستایی تمام سفید در اسپانیا +عکس اسپانیا,پوئبلوس بلانکوس


روستایی تمام سفید در اسپانیا +عکس اسپانیا,پوئبلوس بلانکوس


روستایی تمام سفید در اسپانیا +عکس اسپانیا,پوئبلوس بلانکوس


روستایی تمام سفید در اسپانیا +عکس اسپانیا,پوئبلوس بلانکوس


روستایی تمام سفید در اسپانیا +عکس اسپانیا,پوئبلوس بلانکوس


روستایی تمام سفید در اسپانیا +عکس اسپانیا,پوئبلوس بلانکوس


گردآوری جهان شناسی آکاایران
  • اشتراک
  • گزارش تخلف
  • 0 محبوب
zavaran

اخبار اکاایران