روستایی تمام سفید در اسپانیا +عکس -آکا

مشرق: پوئبلوس بلانکوس، نام روستایی در نزدیکی آندلس اسپانیا است که نمای همه خانه‌های آن به رنگ سفید مزین شده است و چهره باشکوهی به روستا بخشیده است.


گردآوری جهان شناسی آکاایران
روستایی تمام سفید در اسپانیا +عکس گردآوری توسط بخش اسپانیا سایت آکاایران
zavaran

اخبار اکاایران

تبلیغات