<div style="direction:rtl">

مجسمه های شگفت انگیز یخ زده (+عکس)
یک رشته کوه در شرق اسلوونی در اتقاع بلند مکان بسیار سرد و بادخیز است که این هوای نامساعد باعث نشد که عکاس ماهر و خبره به نام مارکو از گرفتن این پدیده جالب صرفنظر کند و با گذراندن شرایط سخت در 5 روز موفق شد این عکس ها را بگیرد.

عکس هایی که که مانند مجسمه های یخی هستند و اینها چیزی نیست جز اثرات باد و سرما و درختان کوهی که شما در ادامه تصاویر آنها را مشاهده می کنید:

 

مجسمه های شگفت انگیز یخ زده اسلوونی - آکا

عجایب طبیعت

مجسمه های شگفت انگیز یخ زده اسلوونی - آکا

عجایب طبیعت

مجسمه های شگفت انگیز یخ زده اسلوونی - آکا

عجایب طبیعت

مجسمه های شگفت انگیز یخ زده اسلوونی - آکا

عجایب طبیعت

مجسمه های شگفت انگیز یخ زده اسلوونی - آکا

عجایب طبیعت

مجسمه های شگفت انگیز یخ زده اسلوونی - آکا

 

منبع : iranmatlab.ir

گردآوری جهان شناسی آکاایران
گردآوری توسط بخش اسلوونی سایت آکاایران
تبلیغات