loading...


معدن نمک عجیب و شگفت انگیز روسیه
معدن نمک متروکه یکاترینبورگ در شهر یکاترینبورگ روسیه و در بیش از 650 متری سطح زمین قرار داشته و به دلیل لایه بندی های زیبایی که سنگ ها در داخل معدن دارند، شهرتی جهانی یافته است.
این معدن متروکه سرشار از مواد معدنی متفاوت بوده و در حال حاضر برای ورود به آن نیاز به مجوز دارید اما عکاس روسی میخائیل میشاینیک این محل وهم انگیز را به تصرف خود در آورده تا عکسهای زیبایی از این محل را خلق کنند در ادامه شاهد این تصاویر باشید :

 

معدن نمک عجیب و شگفت انگیز روسیه - آکا

معدن نمک متروکه یکاترینبورگ

معدن نمک عجیب و شگفت انگیز روسیه - آکا

معدن نمک متروکه یکاترینبورگ

معدن نمک عجیب و شگفت انگیز روسیه - آکا

معدن نمک متروکه یکاترینبورگ

معدن نمک عجیب و شگفت انگیز روسیه - آکا

معدن نمک متروکه یکاترینبورگ

معدن نمک عجیب و شگفت انگیز روسیه - آکا

معدن نمک متروکه یکاترینبورگ

معدن نمک عجیب و شگفت انگیز روسیه - آکا

معدن نمک متروکه یکاترینبورگ

معدن نمک عجیب و شگفت انگیز روسیه - آکا

معدن نمک متروکه یکاترینبورگ

معدن نمک عجیب و شگفت انگیز روسیه - آکا

معدن نمک متروکه یکاترینبورگ

معدن نمک عجیب و شگفت انگیز روسیه - آکا

معدن نمک متروکه یکاترینبورگ

معدن نمک عجیب و شگفت انگیز روسیه - آکا

معدن نمک متروکه یکاترینبورگ

 

معدن نمک عجیب و شگفت انگیز روسیه - آکا

 

منبع :gadgetnews.ir

گردآوری جهان شناسی آکاایران
گردآوری توسط بخش روسیه سایت آکاایران
loading...
loading...
تبلیغات