جزیره ای باتاجی از ابر
لایتلا دایمون، جزیره ای ما بین اسکاتلند و ایسلند است. این جزیره که با تاجی از ابر خودنمایی می کند، بهانه کافی برای فخر فروشی به همه زیبایی های طبیعت را به تنهایی دارد.
درست است که هنوز پای انسان به این دیار شگفت انگیز باز نشده، اما شکی نیست که هر انسانی از دیدن شگفتی و زیبایی خیره کننده اش به وجد می آید و لب به ستایش طبیعت می گشاید.

عکس هایی از جزیره لایتلا دایمون

جزیره ای باتاجی از ابر

 جزیره لایتلا دایمون باتاجی از ابر

جزیره ای باتاجی از ابر

 جزیره لایتلا دایمون باتاجی از ابر

جزیره ای باتاجی از ابر

 جزیره لایتلا دایمون باتاجی از ابر

جزیره ای باتاجی از ابر

 جزیره لایتلا دایمون باتاجی از ابر

جزیره ای باتاجی از ابر

 جزیره لایتلا دایمون باتاجی از ابر

جزیره ای باتاجی از ابر

 جزیره لایتلا دایمون باتاجی از ابر

جزیره ای باتاجی از ابر

 جزیره لایتلا دایمون باتاجی از ابر

جزیره ای باتاجی از ابر

منبع:tebyan-zn.ir

گردآوری جهان شناسی آکاایران
گردآوری توسط بخش ایسلند سایت آکاایران
تبلیغات