<p style="text-align: justify;">دوبلین پایتخت کشور جمهوری ایرلند و پر جمعیترین شهر آن نیز میباشد.
دوبلین در نزدیکی میانه‌های خط ساحلی شرقی ایرلند و در کرانهٔ رود لیفی واقع شده‌است. شهر دوبلین که به عنوان مرکزی برای منطقه سکونتی وایکینگ‌ها بنیاد شده‌بود از سده‌های میانه همچنان پایتخت ایرلند بوده‌است.

دوبلین ایرلند

دوبلین ایرلند

دوبلین ایرلند

دوبلین ایرلند

دوبلین ایرلند

دوبلین ایرلند

گردآوری توسط بخش ایرلند سایت آکاایران
تبلیغات