جدیدترین مطالب آلمان

مکلنبورگ-فورپومرن آلمان - آکا

مکلنبورگ-فورپومرن

مِکْلِنبورگ-فورپومِرن (به آلمانی: Mecklenburg-Vorpommern) یکی از شانزده ایالت آلمان است. این ایالت شامل دو منطقه مکلنبورگ و فورپومن و پایتخت آن شهر شورین است.

مکلنبورگ-فورپومرن آلمان گردآوری توسط بخش آلمان سایت آکاایران
zavaran

اخبار اکاایران

تبلیغات