<div><div>
خبرآنلاین: شهر نورنبرگ در ایالت باواریا یکی از زیباترین شهرهای آلمانی محسوب می شود.

اول دسامبر بازار معروف کریسمس در این شهر راه اندازی می شود و مردم برای خرید والبته دیدن این شهر زیبا می آیند.

در ضمن مرکز  آدیداس و استدلر در این شهر واقع شده است.

زیبایی های آلمانی در شهری کاملا آلمانی نورنبرگ,آلمان,آدیداس


زیبایی های آلمانی در شهری کاملا آلمانی -آکا


زیبایی های آلمانی در شهری کاملا آلمانی نورنبرگ,آلمان,آدیداس


زیبایی های آلمانی در شهری کاملا آلمانی نورنبرگ,آلمان,آدیداس


زیبایی های آلمانی در شهری کاملا آلمانی نورنبرگ,آلمان,آدیداس


زیبایی های آلمانی در شهری کاملا آلمانی نورنبرگ,آلمان,آدیداس


زیبایی های آلمانی در شهری کاملا آلمانی نورنبرگ,آلمان,آدیداس


زیبایی های آلمانی در شهری کاملا آلمانی نورنبرگ,آلمان,آدیداس


زیبایی های آلمانی در شهری کاملا آلمانی نورنبرگ,آلمان,آدیداس


زیبایی های آلمانی در شهری کاملا آلمانی نورنبرگ,آلمان,آدیداس


زیبایی های آلمانی در شهری کاملا آلمانی نورنبرگ,آلمان,آدیداس


زیبایی های آلمانی در شهری کاملا آلمانی نورنبرگ,آلمان,آدیداس


زیبایی های آلمانی در شهری کاملا آلمانی نورنبرگ,آلمان,آدیداس


زیبایی های آلمانی در شهری کاملا آلمانی نورنبرگ,آلمان,آدیداس


زیبایی های آلمانی در شهری کاملا آلمانی نورنبرگ,آلمان,آدیداسگردآوری توسط بخش آلمان سایت آکاایران
  • فال
  • بازار
  • تست هوش آنلاین
تبلیغات