<div style="direction:rtl">

تنگه ای زیبا و شگفت انگیز در ماداگاسکار - آکا

تنگه ای زیبا و شگفت انگیز در ماداگاسکار
ترودیفر (Trou de Fer) یکی از زیباترین مناظر طبیعی در لارییونیون جزیره فرانسوی در 650 کیلومتری از ماداگاسکار می باشد. شگفت انگیز ترین بخش این منظره فاصله بین دو رودخانه آن است که عمق بسیار زیادی دارد.

 

عمق این دره چنان است که باعث بوجود آمدن 2 آبشار 210 متری و 300 متری در طول مسیر رودخانه شده است. در کمی جلوتر یک آبشار دیگر باعث میشود تا جمعا آب های این رودخانه در طول مسیرشان و طی سه آبشار حدود 0 متر به پایین پرتاب شوند. و در نهایت به اقیانوس هند پیوندند.

 

 عکس هایی شگفت انگیز از تنگه ای در ماداگاسکار

 

تنگه ای زیبا و شگفت انگیز در ماداگاسکار - آکا

 مناظر طبیعی ماداگاسکار

تنگه ای زیبا و شگفت انگیز در ماداگاسکار - آکا

 مناظر طبیعی ماداگاسکار

تنگه ای زیبا و شگفت انگیز در ماداگاسکار - آکا

 مناظر طبیعی ماداگاسکار

تنگه ای زیبا و شگفت انگیز در ماداگاسکار - آکا

 مناظر طبیعی ماداگاسکار

تنگه ای زیبا و شگفت انگیز در ماداگاسکار - آکا

 مناظر طبیعی ماداگاسکار

تنگه ای زیبا و شگفت انگیز در ماداگاسکار - آکا

 مناظر طبیعی ماداگاسکار

تنگه ای زیبا و شگفت انگیز در ماداگاسکار - آکا

 مناظر طبیعی ماداگاسکار

تنگه ای زیبا و شگفت انگیز در ماداگاسکار - آکا

 مناظر طبیعی ماداگاسکار

تنگه ای زیبا و شگفت انگیز در ماداگاسکار - آکامنبع:topnop.ir

گردآوری جهان شناسی آکاایران
گردآوری توسط بخش فرانسه سایت آکاایران
تبلیغات