به هلسینکی خوش آمدید

هلسینکی در استان فنلاند جنوبی, در ساحل خلیج فنلاند واقع شده است. جمعیت هلسینکی 000 578 نفر است.

در سال 2008 تعداد اشخاصی از ساکنین هلسینکی که زبان مادری شان زبانی غیر از فنلاندی یا سوئدی می باشد 9.6 درصد جمعیت را تشکیل می دادند.

هلسینکی فنلاند - آکا

گردآوری توسط بخش فنلاند سایت آکاایران
تبلیغات