تصویر ناسا از جشن فضا در کوتاه ترین شب سال - اخبار علمی

آکاایران هفته گذشته انقلاب زمستانی رخ داد و زمینیان کوتاهترین روز و طولانی ترین شب سال را جشن گرفتند اما ناسا جشن دیگری را در فضا به نظاره نشست.

 به گزارش ایسنا، تقریبا ساعاتی پس از انقلاب زمستانی، یک باد خورشیدی قوی جریان پیدا کرد و توده ای از ذرات پرانرژی را از سمت میزبان منظومه شمسی به میدان مغناطیسی زمین کوبید که منجر به نمایش شفق های قطبی در شمال کانادا شد.

 

تصویر ناسا

سوالات مصاحبه استخدامی

آکاایران: تصویر ناسا از جشن فضا در کوتاه ترین شب سال

به گزارش آکاایران ماهواره سومیNPP ناسا با ابزار تصویربرداری مادون قرمز VIIRS خود تصویری از این نمایش های رنگین آسمانی را ثبت کرده است.

 

به گفته ناسا، این ابزار به ثبت سیگنال های نوری ضعیفی مانند شفق های قطبی، جرقه های گاز، شب تابه و بازتاب نور ماه می پردازد. در تصویر جدید، این حسگر انتشارات نور مرئی را در زمان بارش ذرات پرانرژی خورشیدی از مغناطوسفر زمین به گازهای بالای جو ثبت کرده است.

 

برخورد ذرات خورشیدی و فشار به مغناطوسفر زمین باعث شتاب دار شدن ذرات گیر افتاده در فضای اطراف زمین شده است. این ذرات بر روی جو بالایی زمین در ارتفاع 100 تا 400 کیلومتری سطح سیاره باریده و با تحریک مولکول های اکسیژن و نیتروژن، فوتون های نور را آزاد می کنند. نتیجه این امر، پرتوها و صفحات نور رقصان در آسمان می شود.

تبلیغات