فروپاشی نادر ذرات زیر اتمی در برخورد دهندۀ هادرونی – وب سایت علمی بیگ بنگ - آکا

آکاایران: بیگ بنگ: دو تیم تحقیقاتی برخورد دهندۀ بزرگ هادرونی در مرکز سرن برای نخستین بار موفق به مشاهده فرآیند فروپاشی ذرات زیراتمی شدند که پیش از این مشاهده نشده بود و در هر یک میلیارد بار، تنها چهار بار رخ می دهد.

ذرات زیر اتمی

فروپاشی نادر ذرات زیر اتمی در برخورد دهندۀ هادرونی – وب سایت علمی بیگ بنگ -آکافروپاشی نادر ذرات زیر اتمی در برخورد دهندۀ هادرونی – وب سایت علمی بیگ بنگ -آکا

آکاایران: فروپاشی نادر ذرات زیر اتمی در برخورد دهندۀ هادرونی – وب سایت علمی بیگ بنگ

به گزارش آکاایران: در این تصویر الگویی از آزمایش LHCb در برخورد دهنده بزرگ هادرون را می بینید، که تاکنون دیده نشده و در هر یک میلیارد بار تنها چهار بار به وقوع می پیوندد.

به گزارش بیگ بنگ به نقل از ایسنا، این دستاورد ممکن است بتواند به توضیح عدم تعادل ماده و پاد ماده در جهان کمک کند. محققان مرکز سرن توانستند فروپاشی بسیار نادر ذره Bs (ذره کامپوزیتی سنگین حاوی یک ضدکوارک ته و یک کوراک شگفت) را به دو موآن مشاهده کنند. نظریه پردازان پیش بینی کرده بودند که این فروپاشی ممکن است در هر میلیارد بار تنها چهار بار رخ بدهد و این تقریبا چیزی است که محققان در داده های بدست آمده از تجربه های CMS و زیبایی برخورد دهنده بزرگ هادرونی (LHCb) در سالهای ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ مشاهده کرده اند.

دانشمندان همچنین شواهدی از یک فرآیند مشابه را برای ذره Bd مشاهده کرده اند که مشابه ذره Bs بوده و از یک پادکوارک ته و یک کوارک پایین تشکیل شده است. البته داده های بیشتری برای تصدیق قطعی فروپاشی این ذره به دو موآن مورد نیاز است. شش نوع کوارک وجود دارد: کوارک بالا، کوارک پایین، کوارک شگفت، کوارک افسون، کوارک ته و کوارک سر (دو تای آخری گاهی حقیقت و زیبایی نیز نامیده می شوند).کوارک ها و الکترون ها ریزترین ذرات شناخته شده جهان هستند. کوارک یک ذره زیراتمی است و جزو سازنده کل خانواده هادرون ها – پروتون ها، نوترون ها، پایون ها و غیره – محسوب می شود.

ذرات زیر اتمی

فروپاشی نادر ذرات زیر اتمی در برخورد دهندۀ بزرگ هادرونی مشاهده شد.

اولین کوارک احتمالاً در هنگام بیگ بنگ(انفجار بزرگ) یعنی درست در تولد جهان به وجود آمده است. تجربه های CMS و LHCb هر دو در جست و جو برای شناسای شکاف احتمالی در مدل استاندارد که جهان ذرات را توصیف می کند، به بررسی ویژگی های ذرات پرداخته اند. مدل استاندارد از زمانی که نتوانسته مسائلی مانند وجود ماده تاریک یا و فور ماده در برابر پادماده را در جهان توضیح دهد، ناقص شناخته شده است. بیگ بنگی که باعث بوجود آمدن جهان شد، باید منجر به ایجاد مقادیر مساوی از ماده و پادماده شده باشد که یکدیگر را در زمان برخورد، نابود می کنند. اما میزان ماده غالب بوده و دانشمندان هنوز مکانیسمی را که باعث امکان پذیر شدن این امر شده، کشف نکرده اند. جزئیات بیشتر این پژوهش در nature منتشر شده است.

سایت علمی بیگ بنگ/

ذرات زیر اتمی
ذرات زیر اتمی
.

منبع :

گردآوری توسط بخش مقالات فیزیک سایت آکاایران
تبلیغات