آیا نظریه ی ریسمان صحیح است؟ – وب سایت علمی بیگ بنگ - آکا

آکاایران: بیگ بنگ: زمانی فیزیک دانان تصمیم گرفتند تمام ذرات بنیادی را ریسمان های تک بعدی تصور کنند. ریسمان هایی که به دور خود پیچیده شده و تفاوت آنها در فرکانس متفاوت ارتعاشات آن ها است. با به وجود آمدن این نظریه علم فیزیک بسیار ساده تر شد؛ با نظریه ی ریسمان فیزیک دانان توانستند قوانین فیزیک کوانتوم را با قوانین حاکم بر فضا-زمان یعنی نسبیت عام آشتی دهند و چهار نیروی طبیعت را در قالب یک چارچوب و نظریه ی واحد جای دهند.

به گزارش آکاایران:

آیا نظریه ی ریسمان صحیح است؟ – وب سایت علمی بیگ بنگ - آکا

آیا نظریه ی ریسمان صحیح است؟ – وب سایت علمی بیگ بنگ -آکاآیا نظریه ی ریسمان صحیح است؟ – وب سایت علمی بیگ بنگ -آکا

آکاایران: آیا نظریه ی ریسمان صحیح است؟ – وب سایت علمی بیگ بنگ

اما مشکل از آن جایی شروع می شود که نظریه ی ریسمان فقط در فضایی ۱۰ یا ۱۱ بعدی می تواند کار کند، ۳ بعد فضای بزرگ که آن را می توانیم ببینیم به علاوه ی ۶ یا ۷ بعد فضای فشرده و بسیار ریز و بُعد زمان. اندازه ی فضاهای فشرده همانند خود این ریسمان های لرزنده چیزی حدود یک میلیاردم اندازه ی هسته ی اتم هستند که در حال حاضر هیچ راه شناخته شده و یا حتی قابل تصوری برای بررسی اندازه ای به این کوچکی وجود ندارد. [

آیا نظریه ی ریسمان صحیح است؟ – وب سایت علمی بیگ بنگ - آکا
اما برخی فیزیکدانان از جمله برایان گرین معتقدند پنج راه می تواند نظریه ی ریسمان را تایید یا دست کم به آن اعتبار بدهد:۱- جرم ناچیز نوترینوی گریزپا و شبح گون به طور تجربی اندازه گیری شده و نظریه ی ریسمان بتواند آن را توضیح دهد.۲- انحرافات کوچکی از مدل استاندارد،مثلا واپاشی ذرات معینی،فیزیک ذرات نقطه ای را به چالش بکشد.۳- نیرویی موثر در فواصل بزرگ کشف شود(غیر از نیروی گرانش و الکترومغناطیسی)که نشانی از یک چند لایه ی معین کلابی – یائو(calabi-yau) باشد.۴- ذرات ماده ی تاریک در آزمایشگاه شکار شوند و با پیش بینی های نظریه ی ریسمان مقایسه شوند.۵- نظریه ی ریسمان مقدار انرژی تاریک در جهان را محاسبه کند.

اطلاعات بیشتر در این خصوص را در کتاب « ذرات بنیادی یا نظریه ریسمان ها» که از سایت بیگ بنگ منتشر شده است، بخوانید.

سایت علمی بیگ بنگ:bigbangpage.com

آیا نظریه ی ریسمان صحیح است؟ – وب سایت علمی بیگ بنگ - آکا
آیا نظریه ی ریسمان صحیح است؟ – وب سایت علمی بیگ بنگ - آکا
.

منبع :

گردآوری توسط بخش مقالات فیزیک سایت آکاایران
تبلیغات