معادله ای برای اتحاد ِ دو نظریۀ بزرگ فیزیک

آکاایران: بیگ بنگ: بتازگی نظریه ای مطرح شده که به دنبال تصحیح یکی از بزرگ ترین مسائل در فیزیک یعنی رابطه ی بین نظریه ی نسبیّت عام اینشتین و مکانیک کوانتومی میباشد. این نظریه توسط فیزیکدانی بنام لئونارد ساسکیند از دانشگاه استنفورد مطرح شده و هم اکنون در حال بررسی می باشد.

به گزارش آکاایران:

معادله ای برای اتحاد ِ دو نظریۀ بزرگ فیزیک

معادله ای برای اتحاد ِ دو نظریۀ بزرگ فیزیک -آکااتحاد بین گرانش و کوانتوم

آکاایران: معادله ای برای اتحاد ِ دو نظریۀ بزرگ فیزیک

به گزارش بیگ بنگ، ساسکیند معادله ی جدیدی که تا حدی نسبیت عام و مکانیک کوانتومی را با هم تطبیق می دهد، مطرح کرده است. فرمول (ER = EPR) که سمت چپ معادله به مقاله ای از اینشتین و ناتان روزن در سال ۱۹۳۵ در خصوص کرم چاله ها و سمت راست معادله به مقاله ای از اینشتین، روزن و بوریس پودولسکی در همان سال در خصوص تأثیرگذاری کوانتومی، مربوط می باشد. مقاله ی جدید ساسکیند برگرفته از ایده ای است که او اولین بار با خوان سیاهچاله ها می توانند توسط کرم چاله ها با هم ارتباط داشته باشند.

درهم تنیدگی کوانتومی که تا حدی توسط معادله ی EPR به آن اشاره شده، رفتار عجیبی از ذرات می باشد که می توانند با هم مرتبط باشند و در حالت کوانتومی شریک باشند و این بدین معناست که تغییر در خاصیت کوانتومی یک ذره می تواند ذره ی دیگر را نیز دچار تغییر کند، حتی در مسافت های بالا! این چیزی است که توسط یک ماهواره ی جدید ارتباطی کوانتومی توسط چین در حال آزمایش است. اما بخش دیگر معادله ی جدید ER بیان می کند که در این نظریه چطور دو موقعیت در جهان میتوانند توسط یک کرم چاله به هم مرتبط شوند که گذشتن از میان ِ یک کرم چاله، شما را از یک مکان به مکان دیگر منتقل می کند.

معادله ای برای اتحاد ِ دو نظریۀ بزرگ فیزیک

گرانش ِ کوانتومی از طریق کرم چاله

طبق گفته ی ساسکیند، تنها ذرات نیستند که می توانند گرفتار شوند. او بیان می کند که چیزهایی مانند سیاهچاله ها می توانند خصوصیاتی را در مسافت های بالا داشته باشند و توسط نوعی کرم چاله ی کوانتومی به هم مرتبط شوند. او در مقاله ی خود می نویسد که همه ی آنچه که بیان کننده ی این موضوع است و همه ی آنچه که من برای شما بیان می کنم این طور است که، مکانیک کوانتومی و گرانش بسیار بیشتر از آن چیزی که ما و یا حداقل من تصور می کنم، به هم مربوط می باشند.

همان طور که تام سیگفراید در sciencenews توضیح می دهد، این تنها نظریه ای است که تلاش دارد تأثیرگذاری کوانتومی و گرانش را به هم مربوط سازد. و بیان این چنین نظریه هایی نشان دهنده ی این است که ما در حال نزدیک شدن به حل یکی از برجسته ترین سوالات فیزیک می باشیم و آن چیزی نیست جز «نظریه ی گرانش ِ کوانتومی». ساسکیند بر این باور است که مسیر دستیابی به نظریه ی گرانش ِ کوانتومی از طریق کرم چاله، نشان می دهد که وحدت دو نظریه بسیار عمیق تر از آنچه که دانشمندان فکر می کنند، است. جزئیات بیشتر این پژوهش در Arxiv.org منتشر شده است.

ترجمه: سمیه احمدیان/ آکا ایران

VN:F [1.9.22_1171]

منبع :

ارتباط بین سیاهچاله و کرم چاله

گردآوری توسط بخش مقالات فیزیک سایت آکاایران
تبلیغات