شاید منشاء حیات از واکنش الکترون ِ کم انرژی در فضا | شکل گرفته باشد!

آکاایران: بیگ بنگ: یافته های جدید پروفسور “کریس ارومینایاگام” استاد شیمی از دانشگاه ولزلی، از یک مطالعه سیستماتیک نشان می دهد که بلوک های اولیه حیات ممکن است از فعل و انفعالات بین الکترونهای کم انرژی (< 20 eV) با یخ کیهانی(اجزای میان ستاره ای، سیاره ای و دنباله دارها) شکل گرفته باشد.

به گزارش آکاایران:

شاید منشاء حیات از واکنش الکترون ِ کم انرژی در فضا | شکل گرفته باشد!

شاید منشاء حیات از واکنش الکترون ِ کم انرژی در فضا

آکاایران: شاید منشاء حیات از واکنش الکترون ِ کم انرژی در فضا، شکل گرفته باشد!

به گزارش بیگ بنگ، این نتایج که به تازگی منتشر شده نشان می دهد که واکنش های فاز چگال الکترون برانگیخته ی کم انرژی ممکن است به سنتز میان ستاره ای مولکول های زیستی کمک کند که قبلا تصور می شد منحصراً از طریق فوتون فرابنفش، تشکیل می شوند. به عبارت ساده تر، کار این دانشمند با این ایده که حیات واقعا در گرد و غبار ستاره ای شکل گرفته، به همراه نخستین کشف گلیسین در دنباله دار چوریوموف که در مه ۲۰۱۶ گزارش شد، در تطابق میباشد.

هدف از این تحقیق درک “شیمی در آسمان” توسط آنچه در فضای بین ستاره ای رخ می دهد در زمان ِ تاثیرگذاری پرتوهای کیهانی انرژی بالا(بعضی ها با انرژی بسیار بالاتر از آنچه می تواند توسط برخورددهنده بزرگ هادرون تولید شود) بر یخهای (حاوی آب، متانول و آمونیاک) اطراف ذرات غبار در حد میکرون که در ابرهای مولکولی چگال تاریک قرار دارند، که در آن فشار ده تریلیون بار کمتر از فشار اتمسفر است، می باشد.

فعل و انفعالات پرتوهای کیهانی ِ انرژی بالا با ماده؛ الکترون های کم انرژی ِ زیادی، تولید می کند. نتایج “آرومینایاگام” نشان می دهد که الکترون کم انرژی و تابش اشعه فرابنفش از یخ متانول نیز اساسا محصولات واکنشی مشابهی را تولید می نماید. به هر حال، مطالعات وی تا به امروز یک ردیابی از شیمی یخ کیهانی برای الکترون برانگیخته، و متوکسی متانول، را شناسایی کرده است.

شناخت نجومی آینده متوکسیمتانول در داخل ابرهای میان ستاره ای و صفحه های غبار می تواند شواهد بیشتری از نقش الکترونهای کم انرژی در اخترشیمی را ارائه دهد. یافته های او نیاز فوری به مدل های اخترشیمی، شامل جزئیات واکنشهای برانگیختن الکترون به علاوه ی آنهایی که توسط فوتون های فرابنفش رانده شده اند را نشان میدهد. جزئیات بیشتر این پژوهش در نشریه ی Science منتشر شده است.

آکا ایران /

VN:F [1.9.22_1171]

منبع :

شکل گرفته باشد! -آکاآزمایش روی الکترون

گردآوری توسط بخش مقالات فیزیک سایت آکاایران
تبلیغات