تماشای توده های مادۀ تاریک

آکاایران: بیگ بنگ: بنا بر محاسبات تازه، می توان توده های ماده ی تاریک سازنده ی هاله ها را، با کمک رشته های ستاره ای که به دور کهکشان ها کشیده می شوند، آشکار نمود.

به گزارش آکاایران:

تماشای توده های مادۀ تاریک

تماشای توده های مادۀ تاریک -آکااثر گرانشی ماده تاریک

آکاایران: تماشای توده های مادۀ تاریک

به گزارش بیگ بنگ به نقل از انجمن فیزیک ایران، توزیع ماده ی تاریکی که پیش بینی می شود پیرامون کهکشان ها باشد، آن چنان که از عبارت هاله برمی آید، هموار نیست. پژوهش گران بر این باور هستند که درون هاله ها، توده های ماده ی تاریک، ساختارهای کوچک تری به نام زیرهاله می سازند. اما بیشتر این نمایه ها کوچک تر از آن هستند که ستاره ای در خود گرفته باشند و از همین روی از دید پنهان هستند. بنا بر پیش بینی های تازه ی جو باوی(Jo Bovy)، از دانشگاه تورنتوی کانادا، می توان با بررسی جریان ستاره هایی که پیرامون راه شیری می گردند، مکان زیرهاله ها را تعیین نمود.

زمانی که یک کهکشان بزرگ و خوشه ای ستاره ای به یکدیگر نزدیک می شوند، کهکشان می تواند ستاره ها را در مدارهایی پیرامون خود به دام انداخته و رشته ای دراز را به دنبال بکشد. سپس این رشته که با نام جریان ستاره ای خوانده می شود، به دور کهکشان بزرگ خواهد چرخید. به همین شکل، هاله ی ماده ی تاریک پیرامون کهکشان بزرگ نیز، باید کشیده شده و یک «جریان تاریک» درست شود. بنا بر گفته های باوی، می توان با توجه به اثری که ماده ی تاریک، از طریق نیروی گرانشی، بر حرکت جریان ستاره ای و مکان ستاره های درون آن دارد، به وجود این نوع از ماده پی برد.

تماشای توده های مادۀ تاریک

ماده تاریک اطراف کهکشان

بنا بر محاسبات “باوی”، با این روش می توان مکان ساختارهای مادۀ تاریک بسیار کوچک را نیز تعیین کرد. ساختارهایی به کوچکی ۱۰ به توان ۷ جرم خورشیدی، می توانند تغییری قابل توجه در مکان ستاره، در راستای جریان، ایجاد کنند. با ثبت مسیر جریان ستاره ای، مسیر کلی چرخیدن جریان تاریک و مکان توده های مرکزی ماده ی تاریک آن را می توان تعیین کرد. اگر این توده ها آشکار گردند، هدفی برای بررسی های غیرمستقیم بر تابش های گسیل شده از نابودی مادۀ تاریک خواهند شد. جزئیات بیشتر این پژوهش در نشریه ی Physical Review Letters منتشر شده است.

آکا ایران /

VN:F [1.9.22_1171]

منبع :

توزیع ماده ی تاریک

گردآوری توسط بخش مقالات فیزیک سایت آکاایران
تبلیغات