شتاب دهنده واندو گراف - آکا

نوعی از شتابدهنده الکترواستاتیک است که از زمان اختراع آن تا کنون برای دانش هسته ای بسیار موثر بوده است. این شتاب دهنده در سال ١٣٣١توسط واندوگراف طراحی گردید. شتابدهنده واندوگراف باریکه هایی را با انرژی های بالاتر از شتاب دهنده کاک کرافت_والتون، تک مرحله ای، با انرژی تعریف شده دقیقی در اختیار می گذارد. با تغییراتی که در این شتاب دهنده داده شد ،دستگاهی به نام شتاب دهنده واندو گراف تاندوم به وجود آمدو باریکه هایی از پروتون MeV٢٠وذرات آلفاMeV٣٠ قابل حصول گردید. در این ماشبن ها، یون های مثبت دارای عدد اتمی بالا و نیز الکترون ها هم قابل شتاب یافتن هستند.

برای دستیابی به ولتاژهای بالا در این شتابدهنده از یک تسمه عایق که بارها را به یک محل هدایت کننده بار حمل میکند استفاده می شود. طراحی کلی واصولی یک شتابدهنده واندوگراف مشتمل است بر تسمه ای از جنس غیر هادی بر روی دو قرقره که قرقره ها به طور پیوسته چرخانده میشوند. در یک انتها یک

منبع : tebyan.net

گردآوری توسط بخش مقالات فیزیک سایت آکاایران
تبلیغات