راکتورهای تحقیقاتی ایران - آکا

راکتور تحقیقاتی تهران

در واقع این دسته از راکتورهای هسته ای به عنوان اساسی ترین و اولین گام به سوی فعالیت ها و تکنولوژی هسته ای محسوب میشوند. چرا که که این راکتورها نه تنها اولین تبلور تحقق تکنولوژی هسته ای بشمار می روند، بلکه در عین حال خود پایه رشد سایر تکنولوژی های هسته ای و غیر هسته ای نظیر آزمون مواد و مراحل صنعتی آنها قرار گرفته اند.

اولین مظهر فعالیت هسته ای در ایران هم با احداث راکتور هسته ای تحقیقاتی عملاً آغاز شده است.راکتور هسته ای ایران از نوع استخری با قدرت 5 مگاوات حرارتی وسوخت MRT از سال 1346 راه اندازی ومورد بهره برداری قرار گرفته است. سوخت راکتور در سال 1372 از درجه غنای بالا به درجه غنای پایین تبدیل شده است. این راکتور با داشتن تسهیلات پرتودهی شامل هفت کنال پرتو دهی نوترون، دو سیستم پنوماتیک، مکان های پرتودهی در داخل قلب راکتورو ستون حرارتی، امکان انجام کارهای تحقیقاتی پایه در زمینه فیزیک راکتور، فیزیک نوترون وبررسی اثر پرتوهای مختلف بر مواد را فراهم میسازد. همچنین در زمینه آموزش و تربیت نیروی انسانی و همکاری با دانشگاه ها در انجام پروژه های کارشناسی ارشد و دکترا نقش بسیار مهمی را ایفا می نماید.یکی از اهداف اصلی راکتور تحقیقاتی تهران، تولید رادیوایزوتوپ های مختلف جهت مصارف پزشکی و صنعتی میباشد.

در حال حاضر فعالیت های مربوط به بهینه سازی، نوسازی سیستم ها، مدیریت سوخت راکتور وبهره برداری از آن با رعیت کلیه ضوابط ایمنی و مقررات آژانس بین المللی انرژی اتمی انجام میشود.

راکتورهای تحقیقاتی ایران - آکا

راکتور تحقیقاتی صفر قدرت آب سنگین

فعالیت های برنامه ریزی شده عبارتند از:

 انجام طرح های تحقیقاتی، فنی و اجرایی در جهت ارتقاء ایمنی سیستم های مختلف راکتور باهمکاری آژانس بین المللی انرژی اتمی

 انجام طرح های پژوهشی در زمینه تحقیقات راکتور و پشتیبانی علمی راکتور تهران

 امکان سنجی ارتقاء قدرت راکتور تحقیقاتی تهران باهمکاری آژانس بین المللی انرژی اتمی

 تهیه و تدوین گزارش ایمنی راکتور

 طراحی و ساخت مدار بسته ترمو هیدرولیکی چند منظوره

 تهیه نرم افزار شبیه سازی راکتورتحقیقاتی تهران

 کاربرد کدهای محاسباتی مختلف در زمینه نوترونیک، ترموهیدرولیک و حفاظ ها

راکتورهای تحقیقاتی ایران - آکا

راکتورهای تحقیقاتی ایران

این راکتور با همکاری انستیتو انرژی اتمی چین و کارشناسان ایرانی در سال 1373 راه اندازی و مورد بهره برداری قرار گرفته است. هدف از اجرای این طرح دستیابی به راکتوری مناسب با ایمنی بالا برای توسعه آموزش علوم و فنون هسته ای، آنالیز مواد وتهیه رادیو ایزوتوپ برای استفاده در فعالیت های آموزشی و پژوهشی بوده است. مجموعه این راکتور دارای اتاق کنترل، اتاق تهیه و انتقال نمونه به آزمایشگاه های آنالیز، آزمایشگاه اندازه گیری های و امکان پژوهش های رادیو شیمی است.

فعالیت های برنامه ریزی شده عبارتند از :

 آنالیز نمونه ها و سرویس دهی به مراکز علمی، تحقیقاتی و صنعتی

 انجام پروژه های تحقیقاتی و کاربردی در زمینه صنعتی، کشاورزی، غذایی و پزشکی

 اندازه گیری شار مطلق نوترون، طیف انرژی نوترون و پارامترهای طیف نوترون حرارتی

 اجرای برنامه اموزشی و دانشگاهی

 

تبیان - مژده اصولی

منبع : tebyan.net

گردآوری توسط بخش مقالات فیزیک سایت آکاایران
  • فال
  • بازار
  • تست هوش آنلاین
تبلیغات