منابع پسماندهای هسته ای - آکا

منابع پسماندهای هسته ای - آکا

آلودگی هسته ای

 محصول جانبی عمده  غنی سازی عبارتست از اورانیوم تخلیه شده، که اصولاً ایزوتوپ U-238  3/0%است، مقداری از آن کاربردهایی ارزشمند دارد مانند تیر یا صفحات کرجی و سپرهای های ضد تانک.از کاربردهای دیگر آن ساخت سوخت ترکیبی اکسید شده است( MOX ) و نیز برای رقیق کردن اورانیوم زیاد غنی سازی شده حاصل از تسلیحات انباشته شده که اکنون برای سوخت رآکتور مورد نیاز است مصرف شود.

انتهای چرخه منابع پسماندهای هسته ای - آکا

سوخت هسته ای

ادعاهائی وجود دارد که بیانگر این مسئله است که مشکلات ناشی از  منابع پسماندهای هسته ای - آکا

سوخت فسیلی

پسماندهای رادیواکتیو؛ معرفی و انواع(1)

پسماند رادیواکتیو عبارتست از یک محصول اتلافی که حاوی مواد رادیواکتیو است.

منبع : tebyan.net

همچنین بخوانید : پسماندهای رادیواکتیو؛ معرفی و انواع(1)
گردآوری توسط بخش مقالات فیزیک سایت آکاایران
  • فال
  • بازار
  • تست هوش آنلاین
تبلیغات