فناوری هسته ای و اثرات زیست محیطی آن (2) - آکا


در مقاله قبل به بررسی برخی از اثرات زیست محیطی تولید الکتریسته مبتنی بر
فناوری هسته ای

تغییر دمای کره زمین

در اوایل سال 1356هخ(1977م) گزارشی از فرهنگستان علوم آمریکا چنین نتیجه گیری می کرد که " عامل اصلی محدود کننده در تولید انرژی از سوخت های فسیلی در قرن های بعدی ممکن است به علت تاثیرات اقلیمی آزاد سازی گاز دی اکسید کربن باشد."

امروزه این امر کاملا مشهود است. تغییر دمای کره زمین در رابطه با افزایش CO2 یک عامل مهم برای مقایسه زغال سنگ و فناوری هسته ای

فناوری هسته ای

معمولا خطرات مربوط به سلامت شغلی با توجه به نرخ مرگ و میر ناشی از حوادث سنجیده می شود. اما امروزه در بکار گیری این روش به ویژه در ارتباط با فناوری هسته ای

اثر گلخانه ای

فناوری هسته ای و اثرات زیست محیطی آن...

هزینه های اضافی تولید الکتریسیته و دیگر کاربردهای انرژی هسته ای به صورت هزینه هایی تعریف می شوند که در ارتباط با سلامت و محیط زیست بوده و قابل سنجش هستند. اما هزینه های الکتریسیته پرداختی توسط مصزف کنندگان در سطح کل جامعه، با این تعریف منطبق نیست...
فناوری هسته ای

انرژی هسته ای

آیا انرژی هسته ای خطرناک است؟

در اینکه هر فناوری در صورت عدم استفاده صحیح می تواند خطرناک باشد شکی نیست اما ریسک این خطرات در بحث هسته ای به مراتب بالاتر است که لزوم آشنایی با آن را می طلبد...

منبع : tebyan.net

گردآوری توسط بخش مقالات فیزیک سایت آکاایران
تبلیغات