درباره رادیواکتیو بیشتر بدانیم(2) - آکا

درباره رادیواکتیو بیشتر بدانیم(2) - آکا

رادیواکتیو

(نوترون های گرمایی انرژی هایی مطابق با محتمل ترین انرژِی گروه نوترون ها در 68 درجه فانهایت را دارا هستند و این انرژی در حدود 0.025 الکترون ولت می باشد.)

واحدهای درباره رادیواکتیو بیشتر بدانیم(2) - آکا

کوری

واحد قدیمی تر، کوری است که به یاد پیر و ماری کوری نامگذاری شده است. یک کوری تقریبا برابر با اکتیویته یا فعالیت، یک گرم رادیوم و معادل با 3.7 * 10^10 درباره رادیواکتیو بیشتر بدانیم(2) - آکا

بکرل

درباره رادیواکتیویته بیشتر بدانیم)1(

رادیواکتیو بخشی از طبیعت محیط زیست ما است. زمین امروزی ما شامل همه عناصر شیمیایی پایدار از کم جرم ترین یعنی هیدروژن تا بیشترین جرم مانند سرب و بیسموت می باشد.

منبع : tebyan.net

همچنین بخوانید : درباره رادیواکتیویته بیشتر بدانیم)1(
گردآوری توسط بخش مقالات فیزیک سایت آکاایران
  • فال
  • بازار
  • تست هوش آنلاین
تبلیغات