تعیین دقیق زمان مرگ پس از 10 روز ممکن شد - آکا

تعیین زمان دقیق مرگ انسان

آکاایران: تعیین دقیق زمان مرگ پس از 10 روز ممکن شد

آکایران :محققان دانشگاه سالزبورگ در تحقیقات جدید خود روشی را کشف کرده اند که می تواند زمان دقیق مرگ انسان را حتی پس از گذشت 10 روز (240 ساعت) از مرگ محاسبه کند.

محققان اتریشی دریافتند که پروتئین های عضله مانند تروپومیوزین و آکتینین تا 240 ساعت پس از مرگ تخریب نمی شوند و دانشمندان با ارزیابی این پروتئین ها می توانند زمان دقیق وقوع مرگ وقوع یافته را محاسبه کنند.در حال حاضر هیچ شیوه مطمئنی برای تعیین زمان مرگهای رخ داده، پس از حدود 36 ساعت وجود ندارد.

>

بنا به گزارش آکاایران : دکتر پیتر اشتاینباخر، محقق ارشد این تحقیق که انجام آزمایشات را بر روی نمونه های انسانی آغاز کرده، اظهار کرد که آن ها توانسته اند همان تغییرات مشابه و محصولات حاصل از تخریب را در انسان شناسایی کنند که پیش از این در پژوهش بر روی خوکهای مرده تشخیص داده بودند.

اشتاین باخر خاطرنشان کرد، تا پیش از این مشخص شده بود که همه پروتئین های عضله در زمان مشخصی دچار تغییرات قابل تشخیصی می شوند و این امر می تواند بازه زمانی تجزیه و تحلیل کنونی را وسعت بخشد.

اخبار علمی - ایسنامنبع : تعیین دقیق زمان مرگ پس از 10 روز ممکن شد - آکا

اخبار علمی و آموزشی

تبلیغات