آکاایران: خودرو کیا موتورز که توسط برندی کره ای تولید می شود به دلیل مشکلات فنی و برقی فراخوان شد که بیش از 507 دستگاه از این خودرو را شامل می شود.

کیا موتورز در قسمت فنی و سیستم های برقی با مشکلاتی رو به رو شده است که به عدم فروش و برگشت این خودروها ختم شده است.

507 نسخه از خودروی کیا موتورز در کشور آمریکا به فراخوان گذاشته شد507 نسخه از خودروی کیا موتورز در کشور آمریکا به فراخوان گذاشته شد

507 نسخه از خودروی کیا موتورز در کشور آمریکا به فراخوان گذاشته شد507 نسخه از خودروی کیا موتورز در کشور آمریکا به فراخوان گذاشته شد

آکاایران: 507 نسخه از خودروی کیا موتورز در کشور آمریکا به فراخوان گذاشته شد

>

گزارشات نشان می دهد این خودرو در طراحی کیسه هوا نیز دچار مشکل شده است و در آمریکا مشکلات ترافیکی و خطرات جانی و مالی را ایجاد کرده است.

507 نسخه از خودروی کیا موتورز در کشور آمریکا به فراخوان گذاشته شد507 نسخه از خودروی کیا موتورز در کشور آمریکا به فراخوان گذاشته شد

طبق بیان مهندسان طراح این خودرو هنوز راهکار دقیقی برای این مشکل ارائه نشده است و فقط این خودروها فراخوان خواهند شد.

.آرگا

تبلیغات