آکاایران: پیروی از شرکت های اتحادیه اروپا این امکان را برای خودروسازان فراهم می کند که در صدد دریافت خسارت های وارده به دلیل وجود تحریم ها باشند.

مدیر کل صنعت خودرو سازی در ایران اعلام کرده است که تحریم ها کاهش خواهند یافت و ایران به همکاری خود با اتحادیه های اروپایی در زمینه تولید و عرضه خودرو ادامه خواهد داد.

تاثیر تحریم ها در صنعت خودرو سازی ایران کمرنگ استتاثیر تحریم ها در صنعت خودرو سازی ایران کمرنگ است

تاثیر تحریم ها در صنعت خودرو سازی ایران کمرنگ استتاثیر تحریم ها در صنعت خودرو سازی ایران کمرنگ است

آکاایران: تاثیر تحریم ها در صنعت خودرو سازی ایران کمرنگ است

>

اتحادیه اروپا با حمایت از شرکت های خودرو سازی در برابر تحریمات آمریکا به کاهش این تحریم ها می پردازد تحریم صنعت خودرو برای ایران از سال ۹۲ خسارات زیادی را به اقتصاد و این صنعت وارد کرده است چرا که این صنعت از اهمیت بالایی در اقتصاد هر کشور برخوردار می باشد.

تاثیر تحریم ها در صنعت خودرو سازی ایران کمرنگ استتاثیر تحریم ها در صنعت خودرو سازی ایران کمرنگ است

با لغو برجام این امکان برای ایران فراهم آمد تا با کشورهایی که در زمینه انرژی هسته ای فعالیت دارند وارد همکاری شود و با عقد قرارداهایی این موضوع کمک شایانی به صنعت خودرو سازی ایران کرد.

اما با وجود این حمایت این امکان وجود دارد تا آمریکا با وارد کردن تحریماتی دیگر و فشار آوردن به کشورهای اروپایی آنها را از ادامه همکاری با ایران منصرف کند.

تاثیر تحریم ها در صنعت خودرو سازی ایران کمرنگ استتاثیر تحریم ها در صنعت خودرو سازی ایران کمرنگ است

در صورت بروز چنین مسئله ای ایران باید تمرکز خود را بر روی ذخیره سازی قطعات تولید بیشتر کند سرمایه گذاری بر روی تولید قطعات در داخل کشور می تواند ایران را در برابر این تحریمات مقاوم تر کند.

.

منبع :آرگا

تبلیغات