انتقال حافظه

انتقال حافظه توسط دانشمندان بین دو حلزون دریایی انجام شدmemory transfer

آکاایران: انتقال حافظه توسط دانشمندان بین دو حلزون دریایی انجام شد

آکاایران: مفهوم توانایی انتقال خاطرات به یک موجود زنده‎ی دیگر ممکن است کمی فریبنده و یا الهام گرفته شده از یک فیلم علمی تخیلی باشد اما کاملا هم غیرممکن نیست.

>

یک مطالعه نوین انجام شده توسط دانشمندان در دانشگاه کالیفرنیا لس آنجلس ثابت می کند که ممکن است خاطرات را به یک ذهن دیگر انتقال داد. آنها یک نوع ساده از حافظه را از یک حلزون دریایی گرفتند و آن را با موفقیت به حلزون دیگری وارد کردند.

مغز بعضی از موجودات دریایی مثل مغز پستانداران عمل می کند، هرچند به شیوه ای ساده تر. بنابراین حلزون دریایی به عنوان یک موضوع آزمایشی برای این آزمایش انتخاب شد زیرا آنها تحریک عصبی مانند انسان را از خود نشان می دهند.

محققان توانستند خاطرات را با تزریق RNA (اسید ریبونوکلئیک: نوعی از اطلاعات ژنتیکی) استخراج شده از حلزون هایی که آموزش ویژه ای دیده بودند به حلزون هایی که هیچ آموزشی ندیده بودند، منتقل کنند.

در این تمرین، حلزون ها تحت تاثیر شوک هایی در دم های کوچک خود قرار گرفتند (دوستداران حیوانات نگران نباشند، شوک به آنها آسیب نرساند). شوک الکتریکی به اندازه کافی برای ایجاد یک واکنش دفاعی کافی بود، همانطور که ما انسان ها به حرارت واکنش نشان می دهیم.

حلزون های آموزش دیده حدود ۴۰ تا ۵۰ ثانیه به عنوان یک واکنش دفاعی آموخته شده در پاسخ به محرک شوک، حلقه شدند، در حالی که حلزون های آموزش ندیده فقط برای چند ثانیه پیچ خوردند.

اما پس از پیوند مولکول های RNA، حلزون های آموزش ندیده هم همان واکنش دفاعی را در معرض محرک ها نشان دادند. آنها حدود ۴۰ ثانیه باقی ماندند، انگار می دانستند چگونه پاسخ دهند.

به این ترتیب اثبات می شود که خاطرات به طور فیزیکی در بدن ذخیره می شوند و می توانند منتقل شوند یا تغییر کنند . همچنین یک نظریه علمی دیگر پیرامون این که حافظه در سیناپس ذخیره می شود، مورد تردید قرار گرفت.

از آنجا که اگر حافظه در سیناپس ذخیره شود، این آزمایش هرگز کار نخواهد کرد. این آزمایش همچنین راه های جدیدی برای کشف با اثبات این که RNA نقش مهمی در حفظ حافظه دارد، به ارمغان آورده است.

اما این یک آزمایش ساده بود و تنها پاسخ های اصلی را در بر داشت. پس از آن زمان زیادی خواهد برد تا دانشمندان بتوانند روش های انتقال حافظه های پیچیده در انسان را نیز ارائه دهند.

0
.

منبع : ech.gamefa.com

تبلیغات