آکاایران: مشخص شدن ۹ طرح تحقیقاتی

2 سال پیش
نظر بدهید
توسط تیم تحریریه آکا ایران
مشخص شدن ۹ طرح تحقیقاتی

آکاایران: مشخص شدن ۹ طرح تحقیقاتی

مشخص شدن ۹ طرح تحقیقاتی
نوشته شده توسط تیم تحریریه آکا ایران

با برگزاری جلسه شماره ۱۶۷ شورای مرکزی ارزیابی و تصویب طرح ها در اداره کل پشتیبانی فناوری و مدیریت دانش ۹ طرح مورد بحث و بررسی قرار گرفت…

به گزارش آکاایران: به گزارش آکا ایران، با برگزاری جلسه شماره ۱۶۷ شورای مرکزی ارزیابی و تصویب طرح ها در اداره کل پشتیبانی فناوری و مدیریت دانش ۹ طرح مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
دکتر عبدالرضا صمیمی، معاون توسعه فناوری سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران در این باره گفت: با برگزاری جلسه شماره ۱۶۷ شورای مرکزی ارزیابی و تصویب طرح ها، موضوع اجرای یک طرح از پژوهشکده برق و فناوری اطلاعات، خاتمه چهار طرح از پژوهشکده برق و فناوری اطلاعات و خاتمه دو طرح از پژوهشکده فناوری های شیمیایی، خاتمه یک طرح از پژوهشکده زیست فناوری و خاتمه یک طرح از پژوهشکده مطالعات فناوری های نوین مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با کلیه موضوعات مطروحه موافقت به عمل آمد.

برق زیست فناوری سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران فناوری اطلاعات
.

منبع :

تبلیغات